ROTS EN WATER


Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes.

 

Psychofysiek werken betekent dat spelenderwijs en via fysieke oefeningen sociale vaardigheden worden aangeleerd. Deze oefeningen worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie en (kring)gesprekken.

 

Bij Rots en Water doen we 75% en praten we 25%.

 

De training Rots & Water bestaat uit 8 sessies van een uur onder begeleiding van een gediplomeerde Rots & Water docent. Een groep bestaat uit maximaal 8 kinderen. Voorafgaand aan de trainingen vind er altijd een intakegesprek met de ouders plaats en na de 8 trainingen een evaluatiegesprek. Ook is het mogelijk om een individuele training te volgen voor kinderen met een specifieke hulpvraag. Deze sessies duren ook steeds 1 uur. 

 

In de training is er veel aandacht voor;

 • het verbeteren van zelfregulatie, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen
 • het fysiek, mentaal en verbaal weerbaar worden
 • sociale en communicatieve vaardigheden

 

Doel is een groter lichaamsbesef, hierdoor groeit het zelfvertrouwen. De kinderen
leren het verschil tussen:

 • wiebelig en stevig staan
 • onrust en rust in hoofd en lichaam ( zelfregulatie)
 • slap zijn en kracht voelen (ieder kind heeft kracht, je moet het alleen weten te vinden)
 • snel afgeleid en geconcentreerd zijn
 • voor jezelf opkomen en samenwerken

 

De Rotshouding leert om op jezelf te vertrouwen en je eigen weg te durven kiezen. Dit kan kinderen helpen om te leren om te gaan met bijvoorbeeld pesterijen en groepsdruk. Je leert een stevige basis te hebben en op te komen voor jezelf.

Bij de Waterhouding staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. De kinderen leren om open te staan voor de mening van andere kinderen, ouder(s), leerkrachten e.d. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen.

 

De training is zinvol voor kinderen die:

 • steviger in hun schoenen willen staan
 • meer rust in hun hoofd willen hebben
 • (hoog) gevoelig zijn
 • onzeker zijn
 • sociaal onhandig zijn
 • moeilijk voor zichzelf opkomen of juist te veel 
 • zich moeilijk kunnen verweren tegen pestgedrag
 • moeite hebben om hun emoties te reguleren

 

Een groepstraining ( inclusief intake- en evaluatiegesprek) kost 250 euro.

Een individuele training kost 60 euro per sessie van 45 minuten.